top of page

 Bezooijen-Schreuders

Bezooijen-Schreuders Grondwerken...

voor maaien van buitengebied.

Sedert jaren maait Bezooijen-Schreuders Grondwerken B.V. voor de gemeente Moerdijk.

 

Deze werkzaamheden zijn nauwkeurig in een maaibestek vastgelegd en worden dienovereenkomstig in de praktijk uitgevoerd.

Hiervoor beschikt Bezooijen-Schreuders Grondwerken B.V. over eigen mensen en materieel.

 

Los van de plaatsen waar verkeersveiligheid voorrang heeft, wordt op de overige plaatsen met respect voor flora en fauna periodiek in het voorjaar en in het najaar gemaaid.

De gewenste kwaliteit van het zichtbeeld is hierbij een vaak gebruikt beoordelingspunt en een praktische richtlijn.

 

Het onderhouden van openbaar groen is een verantwoordelijkheid die bij de overheid ligt. Te denken valt hierbij aan gemeenten, provinciale overheden, de waterschappen, rijkswaterstaat, staatsbosbeheer en anderen.

De laatste jaren wordt steeds meer aangestuurd op het arbeids- en mileuvriendelijk maaien.

Dat laatste wel of niet ingegeven uit noodzaak van kostenbesparing.

 

Bezooijen-Schreuders Grondwerken B.V. denkt hierin mee en heeft met gebruik van haar praktijkkennis binnen de groep van haar bedrijven een specifieke obstakel maaimachine (obstakelmaaier) in ontwikkeling.

Het is de bedoeling dat hierdoor een praktische mechanische oplossing voor het maaien rondom obstakels beschikbaar komt ( denk hierbij aan bomen, bermpaaltjes, lantaarnpalen etc.)

Handmatig bij-maaien met bosmaaiers kan hierdoor tot een minimum worden beperkt.

En dat is voor alle betrokken partijen interessant. Denk aan betere arbowet omstandigheden, minder gevaarlijke situaties, minder co2 uitstoot, minder tijdverlies, lagere kosten en een snellere doorlooptijd.

 

Meer weten wat Bezooijen-Schreuders Grondwerken B.V. voor u qua maaiwerk kan betekenen?

Bel voor een kennismaking 0168-462110 en vraag naar Adwin Schreuders.

Buiten kantooruren om wordt u automatisch doorgeschakeld.

2016 copyright Bezooijen-Schreuders Grondwerken B.V.

bottom of page